Sosyal Güvenlik Anlaşmaları


Sosyal Güvenlik Anlaşmaları

Sosyal güvenlik anlaşmaları taraf ülkelerin vatandaşları ve çalışanlarının sosyal güvenlik haklarının mütekabiliyet esasları çerçevesinde korunması ve güvence altına alınabilmesi amacıyla akdedilen anlaşmalardır.

Anlaşma hükümlerine göre ülkeler arasında farklılık göstermekle birlikte sosyal güvenlik anlaşmaları yürürlüğe girdiğinde genel olarak;

• Anlaşma kapsamındaki kişilerin sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri bakımından eşit işlem görmelerini sağlar.

• Tarafların mevzuatlarında öngörülen sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanılması için, akit taraf devletlerde geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesini mümkün kılar.

• Geçici olarak diğer akit tarafta çalışanların, kendi nam ve hesabına çalışan ve diğer akit taraf ülkesinde bulunanların, diplomatik misyon mensuplarının ve devlet hizmeti görmek üzere diğer akit taraf ülkesinde bulunanların tabi olacağı sosyal güvenlik mevzuatı belirlenir ve böylece mükerrer sigortalılık önlenir.

• Aylık veya gelir almakta iken diğer akit taraf ülkesinde ikamet edenlerin aylık ve/veya gelirleri yeni ikamet yerinde de ödenir.

•Geçici olarak bulunma, daimi ikamet veya geçici olarak diğer ülkede çalışma gibi durumlarda bir akit taraf sigortalısının diğer akit taraf ülkesinde sağlık  yardımlarından yararlanmaları mümkün olur.

• Maluliyet aylığı alan ve diğer tarafta ikamet edenlerin tıbbi kontrolleri, ikamet yerinin sosyal güvenlik kuruluşu tarafından yapılır.

Ülkemizin Taraf Olduğu Sosyal Güvenlik Anlaşmaları

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen bugüne kadar Ülkemiz ile 35 ülke arasında sosyal güvenlik anlaşması imzalanmıştır. 35 ülke ile imzalanan sosyal güvenlik anlaşmalarına ilave olarak Bulgaristan ile 1 Mayıs 1989 tarihinden sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne göç etmiş kişilerin, Bulgaristan Cumhuriyeti Kanunlarına göre verilmesi gereken emekli aylıklarının Ülkemizde ödenmesine yönelik olarak Bulgaristan ile sosyal güvenlik alanındaki işbirliği anlaşması imzalanmıştır. 35 ülke ile imzalanan sosyal güvenlik anlaşması ve Bulgaristan ile imzalanan Bulgaristan emekli aylıklarının ödenmesine yönelik işbirliği anlaşması aşağıdadır:

ÜLKELER İmza Tarihi Yürürlük Tarihi
1   ALMANYA 30.04.1964 01.11.1965
2   ARNAVUTLUK 14.07.1998 01.02.2005
3   AVUSTURYA 12.10.1966 01.10.1969
4   AZERBAYCAN 17.07.1998 09.08.2001
5   BELÇİKA 04.07.1966 01.05.1968
6   BOSNA- HERSEK 27.05.2003 01.09.2004
7   BULGARİSTAN   04.11.1998 01.03.1999
8   ÇEKYA 02.10.2003 01.01.2005
9   DANİMARKA   13.12.1999 01.12.2003
10   FRANSA 20.01.1972 01.08.1973
11   KORE 01.08.2012 01.06.2015
12   GÜRCİSTAN 11.12.1998 20.11.2003
13   HIRVATİSTAN 12.06.2006 01.06.2012
14   HOLLANDA 05.04.1966 01.02.1968
15   İNGİLTERE 09.09.1959 01.06.1961
16   İRAN 16.04.2016 -
17   İSVEÇ 30.06.1978 01.05.1981
18   İSVİÇRE 01.05.1969 01.01.1972
19   İTALYA 08.05.2012 01.08.2015
20   KANADA 19.06.1998 01.01.2005
    KANADA(KEBEK) 21.11.2000 01.01.2005
21   KARADAĞ 15.03.2012 01.12.2015
22   KIRGIZİSTAN 09.04.2018 01.11.2020
23   KKTC 23.02.2017 01.10.2020
24   LİBYA 13.09.1984 01.09.1985
25   LÜKSEMBURG 20.11.2003 01.06.2006
26   MACARİSTAN 24.02.2015 01.04.2018
27   MAKEDONYA 06.07.1998 01.07.2000
28   MOĞOLİSTAN 07.03.2018 01.03.2021
29   MOLDOVA 05.05.2017 01.06.2020
30   NORVEÇ 20.07.1978 01.06.1981
31   POLONYA 17.10.2017 01.06.2021
32   ROMANYA 06.07.1999 01.03.2003
33   SIRBİSTAN 26.10.2009 01.12.2013
34   SLOVAKYA 25.01.2007 01.07.2013
35   TUNUS 28.05.2013 01.04.2018