Genel Bilgiler


Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak ve ilgili kurumlar nezdinde sorunlarını çözmeye yönelik girişimlerde bulunmak amacıyla 4841 Sayılı Çalışma Bakanlığı Kuruluş Kanunun 6. maddesine 864 sayılı Kanunla yapılan ek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı 8 Mayıs 1967 tarihinde kurulmuştur.

Yurt dışında yaklaşık üç milyon Türk vatandaşı yaşamaktadır. Bu rakam diğer ülke vatandaşlığına geçmiş olanlarla birlikte altı milyonu aşmaktadır.

Vatandaşlarımıza Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, 29 ülkede 30’u Müşavirlik, 27’si Ataşelik olmak üzere toplam 57 birim ile hizmet verilmektedir.

Müşavirlik ve Ataşeliklerimizce çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla; danışmanlık hizmeti verilmekte, bulunulan ülke makamları ile koordinasyon sağlanmakta ve vatandaşlarımızın çalışma hayatı ve sosyal güvenlikleri ile ilgili problemlerinin çözülmesine katkı sunulmaktadır.