Avrupa Birliği İşleri ve Uluslararası Projeler Daire Başkanlığı


Avrupa Birliği İşleri ve Uluslararası Projeler Daire Başkanlığının görevleri:

a) Bakanlığımızın görev ve sorumluluk alanında yer alan hususlarda Bakanlığımız ilgili birimlerinin ve kurumlarının koordinasyonu ile müzakereler ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında ilgili süreçleri ve işlemleri yürütmek,

b) İşbirliği ve diğer çalışmalar kapsamında; Avrupa Birliği organları, ajansları ile işbirliği programları yürütmek; ilgili Avrupa Birliği kurumlarınca veya Bakanlığımız birimlerince bu alanlarda yürütülen strateji, eylem planı, politika belgesi, mevzuat, komite, kurul çalışmalarına katılım ve katkı sağlamak,

c) Bakanlığın Avrupa Birliği (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, Dördüncü Pencere, Birinci Tematik Öncelik altında sağlanan fonlar hariç olmak üzere), yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla insan kaynağının geliştirilmesi alanında yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak,

d) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.