ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi


UZMANLIK TEZLERİ

İlgili Birim Başlık Yazar Yıl İndir
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Dengeli Ölçüm Karnesinin (Balanced Scorecard) Kamu Sektöründe Uygulanması Mehmet ALTUNBAŞ 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Büyük Endüstriyel Tesislerde Kaza Risklerinin ve Kök Nedenlerin Tespiti:Atmosferik Distilasyon Kolonu Örneği Begüm DOĞAN 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Çalışma Hayatında Rekabetçi Organizasyonlar ve Organizasyonların Gelişiminde İnovasyon Uygulamaları Onur ERDOĞAN 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Sağlık İşkolunda Tehlike ve Riskler: Bir Hastanede Risk Analizi Uygulaması Handan AKARSU 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Özge AKANER 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Petrol Rafinerilerinde Yangın Risklerinin Belirlenmesi: Rafineri Tank Sahası Örneği Seval EROĞLU 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Sağlık İşkolunda Kullanılan Kimyasallar, Tehlikeleri ve Riskleri: Bir Sağlık Kuruluşunda Risk Değerlendirme Uygulaması Münevver GÜZEL 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Montaj Hattında Ergonomik Risk Unsurlarının İncelenmesi Burak AYAN 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Türkiye’de Sendikaların Geleceği: Dünya Örnekleri Çerçevesinde Türkiye İçin Model Önerisi Kenan KOÇ 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yeraltı Raylı Sistem İnşaatlarında Sağlık ve Güvenlik Tehlikelerinin Belirlenmesi: Ankara Metrosu Örneği Metin Cudi YARDIMCI 2015
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Dezavantajlı Gruplara Yönelik Ayrımcılık: Engellilerin Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Ayrımcılık ve Çözüm Önerileri Kübra ÖZTÜRK 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi İşyerinde Psikolojik Taciz: Bir Kamu Kuruluşunda Çalışanların Psikolojik Tacize Uğrama Oranlarının İncelenmesi Ceylan Güliz BOZDEMİR 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Türkiye ve Avrupa Birliği Mevzuatında Çocuk Bakım Hizmetleri: Kurumsal Çocuk Bakım Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Vaka İncelemesi Betül DÖNMEZ ORAL 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Risk Değerlendirme Metodolojisi ve Uygulaması: İnşaat Sektörü Örneği Esra KARAMAN 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Atölye Tipi Üretim Yapan Sanayi İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Ekrem ÇAKMAK 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Demiryolu Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Vagon Bakım Onarım Atölyesi Risk Değerlendirmesi Örneği Derya KOÇAK 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Şiddet; Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkisi, Risk Faktörleri Deniz BOZ ERAVCI 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Gelişimi ve Bazı Ülke Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi Hasan AYDOS 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Türkiye’de Genç İşsizliğe Yönelik Bir Alan Araştırması: Üniversite Öğrencileri Arasında Kaygı ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Berna YAZAR ASLAN 2014
ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi İmalat Yapan İşyerlerinde Çalışanların Genel Sağlık Tutum ve Davranışları Funda ÇINAR 2010