ÇASGEM Raporları


Yayın Türü Yayın Adı Yayın Yılı Sayfa Sayısı İndir
Rapor Merkez Kariyer Uzmanlık İhtiyaç Analiz Raporu 2021 68
Rapor Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemi Saha Araştırması Raporu 2021 146
Rapor Uyumsuz Eşleşme Olgusu: Türkiye İş Gücü Piyasası Örneği 2019 297
Rapor Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısı 2017 202
Rapor Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi Çalıştay Raporu 2017 54
Rapor Koçluk Mesleğinin Dünü, Bugünü, Yarını Çalıştayı Raporu 2017 4
Rapor İşsizlik Sigortası Ödemelerinin Yararlanıcıların İş Arama Eğilimlerine Etkisi 2017 274
Rapor Kimyasal Güvenlik ve Emniyet Çalıştay Raporu 2017 23
Rapor Madencilik Sektöründe İş Kazaları 2016 3
Rapor Almanya Çalışma Ziyareti Raporu 2015 74
Rapor Ahilik Perspektifinde Çalışma Barışı Çalıştay Raporu 2014 18
Rapor Avusturya Çalışma Ziyareti Raporu 2014 14