Çalışma Genel Müdürlüğü


UZMANLIK TEZLERİ

Başlık Yazar Yıl İndir
Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde Türkiye'de Esnek Çalışma ve Kadın İstihdamına Yönelik Olarak Yapılan Çalışmalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Canan AYDOĞDU 2012
Türk Çalışma Hayatında Yabancu Uyruklu Kalınlar: Çalışma İzni Verileri Işığında Mevcut Durum ve Sektörel Değerlendirmeler Ceylan ÇİFTÇİ 2014
Türkiye'de Çocuk İşçiliği: Çocuk İşçiliğinin Belirleyicileri Üzerine Ekonometrik Analiz Elif BOR 2014
Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri, Bankacılık Sektörünün Bu Yönde Değerlendirilmesi Funda İDE 2014
Asgari Ücret İstihdam İlişkisi Analizi Gizem Fatma ÇETİN 2014
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespit Otomasyon Sistemi ve E-Devlet Kapısı Hakkı ŞEKERBAY 2012
Türkiye'de Engelli İstihdamı: 4857 Sayılı İş Kanunu'nda Yer Alan Engellilere İlişkin Kota Uygulaması Hande GÜNERİ 2014
Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye'de Grev Yasakları Keriman BAYRAKTAR 2015
Türk Çalışma Hayatında Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Oğuz TEZCAN 2014
Ulusal ve Uluslararası Belgeler Çevresinde Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye'de Üçlü Sosyal Diyalog Özge ÖZTÜRK 2014
Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Ayrımcılık: Ortaya Çıkış Biçimleri Pınar YILMAZ 2014
Toplu İş Sözleşmelerinin Teşmilinin Türkiye Açısından Uygulanabilirliği: Karşılaştırmalı İnceleme Fulya İNCİ DOĞAN 2014
Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Tuba ÖCAL 2014
İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları: 4857 ve 5953 Sayılı Kanunların İncelenmesi Zeynep DALDAL 2014
İşgücü Göçü Yönetimi: Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde İşgücü Politikaları Ziya Kürşat BABAYİĞİT 2014