Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü


UZMANLIK TEZLERİ

İlgili Birim Başlık Yazar Yıl İndir
Dış İlişkiler AB Ülkelerinde Mesleki Eğitim Uygulamaları ve Göçmenlerin Entegrasyonuna Etkileri Neslihan AKDEMİR KAPLAN 2014
Dış İlişkiler Almanya Avusturya ve İsviçre'de Aile Yardımları ve Çocuk Parası Nurettin ALBAYRAK 2014
Dış İlişkiler Almanya Federal Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sistem İçerisinde Sosyal Sigorta Uygulamaları Şeniz ÖZMERT KOÇER 2014
Dış İlişkiler Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki Zorunlu Bakım Sigortası ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Muhammet METİN 2014
Dış İlişkiler Almanya'da Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Politikaları ve Uygulamalarının Yabancı İşgücüne Etkilerinin Değerlendirilmesi Fatih Bahadır YURDAKUL 2014
Dış İlişkiler Avrupa Birliği İşsizlikle Mücadele Stratejisi Işığında Türkiye İçin İşsizlik Sorununda Yeni Bir Paradigma: Çalışma Kredisi Emir Timur KAFKAS 2014
Dış İlişkiler Avusturya Sosyal Güvenlik Sistemi ve Vatandaşlarımızın Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Zeynep Bilge NACAK 2014
Dış İlişkiler Dezavantajlı Grupların İstihdama Katılmaları: G20 ülkelerindeki Başarılı Uygulamalar. Leyla ALP 2014
Dış İlişkiler Federal Almanya ve Türkiye'de İşe Yerleştirme Sistemleri Fatih EKİCİ 2014
Dış İlişkiler Federal Almanya'da Göç ve Entegrasyon Politikaları Ali HAKSEVER 2014
Dış İlişkiler Federal Almanya'da Uygulanan Sosyal Yardım Sistemi, Türkiye Karşılaştırması ve Türkiye'deki Uygulamalara Yönelik Öneriler Hasan IŞIK 2014
Dış İlişkiler Federal Almanya'da İşsizlik Sigortasına Yönelik Yeni Düzenleme Önerisi: İşsizlik Sigortasının Özelleştirilmesi Osmanbey ŞAHİN 2014
Dış İlişkiler G-20 Süreci ve Aktif İstihdam Politikaları, Türkiye ve G-20 ülkelerindeki Uygulamaların Değerlendirilmesi Selman AYAN 2014
Dış İlişkiler G-20 Platformunda Sosyal Koruma ve Türkiye'de Sosyal Koruma Tabanının Genişletilmesine Yönelik Öneriler Atilla Ethem ZEYBEK 2012
Dış İlişkiler İşsizlik, İşsizlikle Mücadelede Pasif İstihdam Politikaları: Almanya ve Türkiye örnekleri Mustafa SÜRÜCÜ 2014
Dış İlişkiler Sosyal Dışlanma Bağlamında Sosyal Yardımlar ve Karşılaştırmalı Politika Önerileri Asuman AKTAŞ 2014
Dış İlişkiler Uluslararası İşgücü Göçü ve Türkiye Tuğçe Elif NAKHOUL 2014
Dış İlişkiler Uluslararası Kuruluşların Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Mevzuatının Oluşmasındaki Etkileri Mehmet SELVİ 2014