Kıdem Tazminatı Tavan Miktarı


1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :

1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı

2 - Ek Gösterge X Aylık katsayısı

3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı

4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı

5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

Not: 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

-Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlarda %255'ine,
-Ek göstergesi 7.600 (dahil) - 8.400 (hariç) arasında olanlarda %215'ine,
-Ek göstergesi 6.400 (dahil) - 7.600 (hariç) arasında olanlarda % 195'ine,
-Ek göstergesi 4.800 (dahil) - 6.400 (hariç) arasında olanlarda %165'ine,
-Ek göstergesi 3.600 (dahil) - 4.800 (hariç) arasında olanlarda %145'ine,
-Ek göstergesi 2.200 (dahil) - 3.600 (hariç) arasında olanlarda %85'ine,
-Diğerlerinde %55'ine,
oranı uygulanacaktır.
Bu itibarla en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır ;

01.01.2024 tarihi itibariyle:
                   
1 - Aylık Göstergesi: 1500, Aylık Katsayısı:  0,760871    
  1500 x 0,760871 = 1.141,31  
             
2- Ek Göstergesi: 8000, Aylık Katsayısı:   0,760871    
  8000 x 0,760871 = 6.086,97  
             
3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi: 500, Aylık Katsayısı:  0,760871    
  500 x 0,760871 = 380,44  
             
4- Taban Aylığı Göstergesi: 1000, Taban Aylık Katsayısı:   
  1000 x 11,909083 = 11.909,08  
             
5- (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15 (% 215)  
  1500 + 8000 = 9.500,000  
  9500 x 0,760871 = 7.228,27  
  7.228,275 x 2,15 (% 215) = 15.540,79  
             
= 1.141,307 6.086,968 380,436 11.909,083 15.540,790  
             
= 35.058,58₺