Protokol Daire Başkanlığı


Protokol Daire Başkanlığının görevleri:

a) Yabancı ülkelerden gelen, anlaşmalar haricindeki işbirliği taleplerini ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde değerlendirmek,

b) Bakan ve Üst Yönetici tarafından gerçekleştirilecek yurt dışı ziyaretleri ve yabancı heyetlerin kabulüne yönelik Özel Büro Birimi tarafından hazırlanacak ülke dosyalarına katkı sunmak,

c) Bakanlığın dış temasları sonrası hazırlanan görüşme notlarını gerektiğinde ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlara iletmek,

ç) Ülkemizde yerleşik yabancı ülke ve uluslararası kuruluş temsilcilikleri ile Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda işbirliğini geliştirmek amacıyla ilişki tesis etmek,

d) Bakanlık birimlerinin dış ilişkilerle ilgili görüşmelerine ilişkin hazırladıkları toplantı raporu ve bilgi notlarını ilgili birimler ve Daire Başkanlıkları ile paylaşmak, dokümantasyon merkezinde saklanmak üzere Yurtdışı Teşkilatı ve Koordinasyon Daire Başkanlığına göndermek ve gerektiğinde ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlara iletmek,

e) Bakan ve Üst Yöneticinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin seyahat planlaması ile buna ilişkin gerekli teknik ve lojistik hazırlıkları yapmak,

f) Bakan, Üst Yönetici ve Genel Müdürlüğe gerçekleştirilecek yabancı heyet ziyaretleri için güvenlik önlemleri, ulaşım hizmetleri, konaklama, yemek, sosyal aktivite ve gerekebilecek diğer hizmetlerin sağlanmasını teminen ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

g) Bakan ve Üst Yöneticiye gelen davetleri, mektupları ve randevu taleplerini Genel Müdürlük Makamına sunmak; Bakan ve Üst Yönetici tarafından gönderilecek davetleri ve mektupları hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak,

ğ) Ülkemizde gerçekleştirilecek ve Bakanlığın sorumluluğunda yürütülecek uluslararası toplantı, seminer, konferans gibi faaliyetlere ilişkin gerekli teknik ve lojistik hazırlıkları yapmak,

h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi çerçevesinde, Bakanlık personelinin yurt dışı geçici görevlendirilmesine ilişkin makam onayını almak ve diğer işlemleri yürütmek,

ı) Yurt dışında geçici görevlendirilen personelin görev sonu raporlarını takip etmek, ilgili birimler ve Daire Başkanlıkları ile paylaşmak ve dokümantasyon merkezinde saklanmak üzere Yurtdışı Teşkilatı ve Koordinasyon Daire Başkanlığına göndermek,

i) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.