Misyon ve Vizyonumuz


Misyon Bildirimi

Bakanlığımızın ikili ve çok taraflı dış ilişkilerini Ülkemizin dış politikası çerçevesinde  yürütmek, vatandaşlarımızın yurt dışındaki çalışma hayatından ve sosyal güvenlikten doğan hak ve menfaatlerini korumak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılımını ve mesleki niteliklerini arttırmayı, anadilleri ve kültürleri ile bağlarını koparmadan bulundukları ülkelerin sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayatına katkıda bulunmalarını teşvik etmektir.

Vizyon Bildirimi

Bakanlığımızın uluslararası alandaki etkinliğini geliştirmek, yurt dışında Ülkemizle güçlü bağlara sahip, ekonomik ve sosyal refah düzeyi yüksek, ulusal ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını etkin bir şekilde kullanabilen bir Türk toplumu oluşturmaktır.