Yurtdışı Vatandaş Hizmetleri Daire Başkanlığı


Yurtdışı Vatandaş Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri

a) Vatandaşlarımızın yurtdışına yönelik hak ve menfaatlerine ilişkin başvuruları hakkında gerekli çalışmaları yapmak ve taleplerini takip etmek,
b) Yurtdışında yaşayan veya ülkemize kesin dönüş yapmış vatandaşlarımızın yurtdışındaki çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla çalışmalar yürütmek,
c) (b) bendinin uygulanmasında Uluslararası Kuruluşlar Dairesi, Anlaşmalar Dairesi ve ilgili yurtdışı birimleriyle koordinasyon içinde çalışmak,
ç) Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerin ulusal mahkemeleri ile uluslararası mahkeme kararlarının takibi ile bu kararların vatandaşlarımızın haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili birimlere ve yurtdışı teşkilatına iletmek,
d) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin ulusal mahkemelerden gelen bilgi taleplerinin incelenmesi ve ilgili yurtdışı birimi aracılığıyla cevaplandırmak,
e) Bakanlığın görev alanına giren konularda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ceza ve prim borçlarına ilişkin tebligat işlemlerini yurtdışındaki Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar aracılığıyla yapmak,
f) Bakanlık yurtdışı teşkilatının bulunduğu ülkeler öncelikli olmak üzere, belirlenen hedef ülkelerin yabancılar kanunu, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda gerekli bilgileri derlemek ve bu bilgileri rapor olarak hazırlamak, ihtiyaç duyulan hallerde ilgililerin istifadelerine sunmak,
g) Yurtdışı istihdamına yönelik, ihtiyaçların tespitini yapmak, bu hususta ülkelerin belirleyeceği politikaları ilgili yurtdışı birimleri vasıtasıyla takip etmek ve ilgili kurumları bilgilendirmek,
ğ) Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerini takip etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sürdürmek ve Türk firmaları ile vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerini değerlendirmek,
h) Bakan ve Üst Yönetici tarafından gerçekleştirilecek yurtdışı ziyaretleri ve yabancı heyetlerin kabulüne yönelik Özel Büro Birimi tarafından hazırlanacak ülke dosyalarına katkı sunmak,
ı) Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının yurtdışında çalışan vatandaşlarımızla ilgili bilgi taleplerini değerlendirmek,
i) Vatandaş başvurularına ilişkin istatistiki bilgileri, Veri Bankasına işlenmek üzere Yurtdışı Teşkilatı ve Strateji Daire Başkanlığına iletmek,
j) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.