İşbirliği Anlaşmaları


BAKANLIKLAR ARASI İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI

Bakanlığımız ile diğer ülke Bakanlıkları arasında, çalışma hayatı alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesine yönelik tüm çabaların desteklenmesi amacıyla İşbirliği anlaşmaları akdedilmektedir.

İşbirliği Anlaşmaları ile; Akit taraflar arasında çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği ve iş teftişi gibi Bakanlığımız görev alanına giren konularda işbirliği yapılmakta olup, gerekli hallerde bilgi ve belge teatisi yapılmakta, tarafların birbirlerinin deneyimlerinden istifade etmesini amaçlanmaktadır.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI
AZERBAYCAN Bakanlıklar Arası İşbirliği Anlaşması
(Bu Anlaşma 11 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle 05.05.1997 tarihinde imzalanan Anlaşma yürürlükten kalkmıştır)
13.11.2013
BAHREYN Bakanlıklar Arası İşbirliği Mutabakat Zaptı 29.09.2010
GÜRCİSTAN Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması 19.07.2016
İRAN Bakanlıklar Arasında Mutabakat Zaptı 23.06.2010
KARADAĞ Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Karadağ Hükumeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması. 15.03.2012
KAZAKİSTAN Kazakistan’da Kazak İnşaat İşçileri İçin Eğitim Merkezi Kurulmasına İlişkin İşbirliği Anlaşması 24.12.2010
KAZAKİSTAN Ortak İşbirliği Anlaşması 19.10.2000
KIRGIZİSTAN Ortak İşbirliği Anlaşması (Bakanlıklar Arasında) 09.03.2005
KIRGIZİSTAN Ortak İşbirliği Anlaşması (Bakanlığımız ile Sosyal Fon Arasında) 09.03.2005
KKTC Çalışma, Sosyal Güvenlik İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması 23.08.2016
MAKEDONYA Türkiye-Makedonya Bakanlıklar Arası İşbirliği Anlaşması (2 Ocak 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Onaylandı.) 05.09.2013
MISIR Türkiye – Mısır İşgücü Alanında Teknik İşbirliği Protokolü 17.11.2012
MOĞOLİSTAN Ortak İşbirliği Anlaşması 09.09.2005
ROMANYA Türkiye-Romanya Ortak İşbirliği Protokolü 06.07.1999
RUSYA Bakanlıklar Arası İşbirliği Mutabakat Zaptı 01.12.2014
SIRBİSTAN Bakanlıklar Arası İşbirliği Anlaşması 23.09.2010
SOMALİ Bakanlıklar Arası İşbirliği Mutabakat Zaptı 03.06.2016
SURİYE Ortak İşbirliği Anlaşması 15.01.2009
SUUDİ ARABİSTAN Çalışma Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı 29.09.2016
TACİKİSTAN Ortak İşbirliği Anlaşması 11.10.2002
TÜRKMENİSTAN Bakanlıklar Arası İşbirliği Anlaşması 03.03.2015
ÜRDÜN Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti İle Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması 27.03.2016