Avustralya


GENEL BİLGİLER

Ülkedeki Sosyal Güvenlik Sistemi ile ilgili genel bilgi: Avustralya’da Sosyal Güvenlik Sistemi Ülkemizdeki gibi Prim Borçlanması usulüne dayalı bir sistem bulunmamaktadır. Emeklilik sistemi çeşitli özel sigorta şirketlerine prim ödemesiyle sağlanılmaktadır.Şahıslar kendisi için ve ailesi için emeklilik fonunu oluşturabilir.

Avustralya Devleti ülkesinde yaşayan vatandaşlarına ve süresiz oturma iznine sahip olanlara ikamete  dayalı çeşiti sosyal yardımlar ödemesi sözkonusudur.

Bunları  sırasıyla, aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ (AVUSTRALYA HÜKÜMET ÖDEMELERİ)

Aile Vergi Yardımı Bölüm A

İki haftalık (Avustralya doları)

18 yaşın altındaki her bir çocuk için

58,66

18-19 yaş arası her bir çocuk için

58,66

Aile Vergi Yardımı Bölüm B

İki haftalık (Avustralya doları)

5 yaşın altındaki her bir çocuk için

155,54

5-15 yaş arası (veya tam zamanlı eğitim alıyorsa 16-18 yaş arası) her bir çocuk için

108,64

Çocuk Bakım Yardımı(7 yaşın altında ve okula gitmeyen)

Aylık

Onaylı bakım

860

Kayıtlı bakım

143,8

Ebeveyn Ödeneği

İki haftalık (Avustralya Doları)

Yalnız yaşayan ebeveynler

762,40

Eşli olan ebeveynler

492,80

Yetim aylığı

 63,80

Yaşlılık aylığı

Yalnız yaşayanlar

826,20

Birlikte yaşayan çiftlerin her birine

622,80

Maluliyet Destek Aylığı

İki haftalık (Avustralya Doları)

18 yaş altı, bekar, ailesi ile yaşayan

371,20

18 yaş altı, bekar,bağımsız yaşayan

572,90

18-20 yaş arası, bekar, ailesi ile yaşayan

420,70

18-20 yaş arası, bekar, bağımsız yaşayan

572,90

Evli çiftlerden her biri 18-20 yaş arası

572,90

21-63/65 yaş arasındakiler

Yaşlılık aylığı kadar

Hastalık Yardımı

İşsizlik yardımı kadar

Ölüm yardımı

Yaşlılık aylığı kadar

Bakıcı ödeneği

Yaşlılık aylığı kadar

Bakıcı yardımı

127,10

Eğitim ödeneği (25 yaş ve üstü)

İki haftalık (Avustralya Doları)

Bekar

445,80

Bekar çocuklu

584,20

Evli, çocuksuz

445,80

Evli, çocuklu

489.60

Gençlik Yardımı (16-24 yaş arası tam gün genel eğitim ve çıraklık eğitimi alan)

İki haftalık (Avustralya Doları)

18 yaş altında, ailesi ile yaşayanlar 18 yaş altında, yalnız yaşayanlar

244,10

445,80

18 yaşın üstünde, ailesi ile yaşayanlar 18 yaşın üstünde, yalnız yaşayanlar

293,60

445,80

İşsizlik yardımı

İki haftalık (Avustralya Doları)

Bekar çocuksuz

545,80

Bekar çocuklu

590,40

Bekar 60 yaş üstü

590,40

Eşli, eşlerin her birine

492,80