Kuveyt


GENEL BİLGİLER

Çalışma ve sosyal İşler Bakanlığı https://www.mosal.gov.kw/

İşgücü Kurumu

http://www.manpower.gov.kw/

İşgücü ve Kamu Yeniden Yapılandırma Programı http://www.mgrp.org.kw/en/Pages/default.aspx

Mülki İdare Komisyonu

http://www.csc.net.kw:8888/csc/ar/home.jsp

6/2010 Özel sektör İş Kanunu

http://www.manpower.gov.kw/LaborLaw_Dir.html

Kefalet sistemi bulunan ülkede işçi işveren arasında iş sözleşmesi yapılmaktadır. İş sözleşmesi İşgücü Kurumunca Özel Sektör İş Kanunu baz alınarak hazırlanmış matbu metin kullanılmakta veya İş Kanununda verilen haklardan aşağı olmayacak şekilde iki tarafın mutabakatı ile düzenlenebilmektedir. İşçinin tüm resmi işlemlerinde işverenin onayının bulunması şartı bulunmaktadır.

Günlük 8 saat haftalık 48 saat yasal çalışma süresi bulunmakta olup Ramazan ayında haftalık çalışma süresi 36 saattir.

Yıllık 30 gün ücretli izin uygulaması bulunmaktadır.

Ev işçileri için 60 Kd ve güvenlikler için 70 Kd asgari ücret uygulaması bulunmakta olup diğer meslek gruplarında özel sektörde asgari ücret düzenlemesi bulunmamaktadır (2018).

İşverenin işten çıkarması halinde ilk 5 yıl için son alınan maaşın yarısı, 5 yılı geçen süreler içinse son maaş tutarında kıdem tazminatı verilmektedir. Yıla tamamlanmayan süreler içinse oranlanarak hesap yapılmaktadır. İşçi kendi isteğiyle işten ayrılırsa 3 seneden az çalışmalar için kıdem tazminatı alamaz, 3 seneden fazla 5 seneden az çalışmalar için yukarıda belirtilen miktarın yarısını, 5 yıldan fazla 10 yıldan az süreler için yukarıdaki miktarın üçte ikisini 10 yıldan fazla çalışması olanlar ise yukarıdaki miktar oranında kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Kıdem tazminatının tutarı 18 aylık ücretten fazla olmamaktadır.

Özel sektörde iş güvencesi bulunmamaktadır.

İşgücü Kurumunca Denetlenmektedir.

Sendikal örgütlenme yalnız kamu kurumlarında bulunmaktadır. Yabancılar sendikaya üye olabilmekte ancak kuramamaktadır.

ÇALIŞMA VE İKAMET İZİNLERİ

Çalışma izninden Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı

https://www.mosal.gov.kw/

İkamet İzninden İçişleri Bakanlığı

https://www.moi.gov.kw/portal/venglish/

sorumludur.

Göç uygulaması bulunmamakatadır.

Kuveyt dışarıdan göç kabul etmemekte, yabancılar çalıştıkları sürece oturum iznine sahip olabilmektedirler. Sınırsız oturum izni bulunmamakta olup en fazla 3 senelik oturum izni düzenlenmektedir

Aile reisinin, yalnız erkek eşlerin çalışma izninde 450 Kuveyt Dinarı maaş belirtilmesi halinde aile birleşimi yapılabilmektedir. Bayan eşin maaşı aile birleşimi için dikkate alınmamaktadır. Ayrıca bayan çalışanlar eşlerine oturum izni çıkaramamaktadır.

Süresiz ikamet/oturum hakkı bulunmamaktadır.

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

İşgücü ve Kamu Yeniden Yapılandırma Programı http://www.mgrp.org.kw/en/Pages/default.aspx

Özel istihdam büroları özellikle ev işçileri getirilmesi konusunda çok etkilidir. Yine doğu ve Uzakdoğu işgücü piyasası özel istihdam büroları aracılığı ile yönetilmektedir.

Yabancıların genel olarak çalışmadan ülkede kalma imkanları bulunmamaktadır. Bu şekilde kalanlar ise kaçak durumunda konumlandırılmaktadırlar. Kuveyt’teki işsizlik oranı Kuveytlilerde % 4,7 Kuveytli olmayanlarda % 1,8 toplam %2,2’dir.

Kamu kurumlarında Kuveytlileştirme politikası neticesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları özel pozisyonlar hariç yabancı istihdam etmemektedirleri

İşsizlere işsizlik maaşı, bakıma muhtaç kişilere, engellilere ve bakmakla yükümlü yakınlarına düzenli nakdi ve ayni yardımlar yapılmaktadır.

MESLEKİ EĞİTİM

Uygulamalı Eğitim Kurumu bünyesinde öğrencilere, İşgücü Kurumu ile işbirliği halinde ihtiyaca yönelik eğitim vermektedir.

Kuveyt Mühendisler Odası üyelerine mesleki eğitim vermektedir.