Uluslararası Projeler 02


KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN TEST LABORATUVARI KURULMASI PROJESİ

Genel Müdürlüğümüzün yapılanma çalışmalarının sürdürüldüğü son dönemde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde de önemli gelişmeler olmuştur.

1999 yılındaki Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin AB üyeliğine adaylığı kabul edilmiş ve mevcut Avrupa Stratejisi doğrultusunda reformlarını hızlandıran ve destekleyen bir katılım öncesi stratejisinden yararlanması kararlaştırılmıştır. Bu karar sonrasında 2001 yılında AB Konseyi Türkiye-AB Katılım Ortaklığı Belgesini onaylamış, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programı kabul etmiştir.

Ulusal Programda yer alan taahhütlerimiz doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen mevzuat uyum çalışmalarının yanı sıra bir önemli gelişme de AB tarafından sağlanacak mali yardımlar olmuştur. Bu çerçevede, tam üyelik hedefimiz doğrultusunda Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programda yer alan önceliklere uygun projeler hazırlayarak, hibelerden ve Avrupa Yatırım Bankası kredilerinden yararlanma imkânı doğmuştur.

Projenin Genel Amacı:

 • Bu projenin genel amacı özellikle piyasa gözetimi destek laboratuvarlarının etkin çalışmasına odaklanarak iç pazarda AB müktesebatının uygulanmasına katkıda bulunmaktır.

 Projenin Somut Amaçları:

 • Piyasa gözetimi ve denetimine destek amacı ile Kişisel Koruyucu Donanımların testlerini yapacak laboratuvarın kurulmasına,
 • KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) sektöründe, teçhizatlı ve kendi kendine yeterek ilgili piyasa gözetimi ve denetimi testlerini sürdürecek piyasa gözetimi ve denetimi destek laboratuvarlarının ulusal sisteminin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Projenin Başlangıç Tarihi: 30 Aralık 2010

Projenin Bitiş Tarihi: 30 Aralık 2011

Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Olan Faaliyetler:

 • KKD Test Laboratuvarları için gerekli ekipmanların ihalesi ve alımının yapılması,
 • Belirlenen personelin (mühendisin), alınan ekipmanların temel kullanımı ile ilgili eğitilmesi,
 • Belirlenen Ankara İSGÜM ve Genel Müdürlük personelinin, İSGÜM’de yapılacak olan KKD testleri ile ilgili pratik olarak eğitilmesi. Akredite KKD laboratuvarlarında stajların gerçekleştirilmesi,
 • Ekipmanların temini ve kurulumundan sonra, yapılacak olan KKD testleri ve ilgili Avrupa standartları ile ilgili teorik ve pratik eğitimin çalıştay şeklinde İSGÜM laboratuvarlarında gerçekleştirilmesidir.

Kurulacak Olan Laboratuvarlar ve Yapılacak Olan Testler:

 • Yüksekten düşmeye karşı koruyucular: Çekme ve kırılma testleri,
 • Ayak koruyucuları: Yarılma ve delinme testleri, anti-statik dayanım testi, şok dayanım testi,
 • Baş Koruyucuları: Darbe ve delinme testleri,
 • Göz koruyucuları: Darbe testi,
 • El-kol koruyucuları ve koruyucu giysiler: Yarılma ve delinme testleri, ısı ve yangın koruma testleri, yüksek görünürlük testi, aşınma testi.

Beklenen Sonuçlar:

 • Bu kapsamda, gerçekleştirilmesi planlanan testler, İSGÜM Ankara Merkez Laboratuvarında yürütülecektir.
 • İSGÜM’de KKD test laboratuvarı kurulacak ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi için kullanılabilecektir.
 • Bu projenin uygulanmasından sonra İSGÜM’de kurulmuş olan KKD test laboratuvarı akredite olarak, Uluslararası KKD ile ilgili Avrupa Uygunluk Değerlendirmesi kuruluşlarının faaliyetlerini destekleyebilecek yeterlilikte olacaktır.

Temel Bölümler:

 • Proje  temel bileşen ve çeşitli alt bileşenlerden oluşmaktadır.
 • Laboratuvarlar
 • Laboratuvar hizmetlerinin koordinasyonu
 • Laboratuvarların organize edilmesi
 • Laboratuvar personeli için teknik eğitim
 • Laboratuvar ekipmanlarının teslimatı

Bu kapsamda;

 • TS EN ISO IEC / 17025’ e uygun olarak akredite olmak üzere KKD test laboratuvarı çalışır durumda ve hazır olacaktır.  Kalite el kitabı, yapılacak KKD testleri için gerekli dökümanlar hazır edilerek proje sonunda akreditasyon için başvuruya hazır olacaktır.
 • KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) Laboratuvarının yeni teknoloji ile AB Standartlarına uygun olarak kurulması sağlanacaktır.
 • ÇSGB, 25684 numaralı ve 28/12/2004 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Piyasa Gözetimi ve Denetimi düzenlemelerinde belirtildiği gibi uygun olmayan KKD’lerin testi en uygun sürede gerçekleştirilebilecektir ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi yolu ile alınan sayıda uygunsuz numune test edilerek geri raporlanabilecektir. Testin ve raporlamanın süresi İSGÜM veritabanında tutulan raporlar ile değerlendirilecektir.