Kalite Bölümü


 
  Bölümlerimiz

 

KALİTE BÖLÜMÜ

İSGÜM Laboratuvarları için akreditasyon hazırlıklarının ve bu kapsamda gerekli standartlara (TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Gerekli Şartlar)  uygunluk çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kurulmuş bir bölümdür.

İSGÜM Başkanlığı; İş Sağlığı ve Güvenliği alanında faaliyet gösteren deney laboratuvarlarına sahip olup, bu konuda  ölçüm, analiz ve test  hizmetleri vermektedir. Merkez ve Bölge Laboratuvarları  TS EN ISO/IEC 17025 Yönetim Sistemine göre tek çatı altına birleştirilerek Kalite Yönetim Sistemi Kurulmuş ve 27.04.2009 tarihi itibariyle sistem yayınlanmıştır.

GÖREVLER:

  1. İSGÜM Merkez ve Kocaeli Bölge Laboratuvarında, teknik yeterliliğin ve ölçüm ve analiz sonuçlarının güvenilirliğinin  sağlaması için Kalite Yönetim Sisteminin (ISO 17025 standardına göre) kurulması, takip edilmesi, sürekliliğinin sağlanması, geliştirilmesi,

  2. TS EN ISO/IEC 17025 gereğince bütün dokümanların hazırlanması (Kalite El Kitabı, Kalite Politikası, Yıllık Kalite Hedefleri, Prosedürler, Genel Talimatlar, Deney ve Cihaz Talimatları, Görev Tanımları, vb.), yayınlanması, güncellenmesi, kayıtlarının tutulması, tüm dokümanların ilgili personele iletilmesi ve bu personel tarafından anlaşılır, ulaşılabilir ve uygulanabilir olmasının sağlanması,

  3. İç ve Dış Kalite Kontrol Faaliyetlerinin takibi ve sonuçlarının değerlendirilmesi,

  4. Laboratuvar iç tetkiklerinin planlanması ve koordinasyonu,

  5. Uygunsuzluk eksikliklerin saptanarak giderilmesi, yönetime ve ilgili bölümlere rapor edilmesi,

  6. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibi,

  7. Kalite Yönetim Sistemi içerisinde gerekli olan veri analizlerinin yapılması,

  8. Kalite bilincinin geliştirilmesi, kalite konusundaki çalışmaların koordine edilmesi.