Ulusal Projeler 07


Projenin Adı: Sağlık Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının Araştırılması İle Psikososyal Risklerin Değerlendirilmesi Projesi

Başlangıç Tarihi: 01.05.2010

Amacı: Sağlık sektöründe çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarının araştırılması ve psikososyal risklerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin Hedefleri:

  • Sağlık sektöründe çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarının araştırılması,
  • Belirlenen risk etmenleri ile ilgili gerekli ölçüm ve analizlerin yapılması,
  • Çalışanların çalışma ortamlarında maruz kaldığı psikososyal risk etmenlerinin belirlenmesi,
  • Sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özellikleri, çalışma ve meslek öyküleri ile fiziksel ve psiko-sosyal sağlık durumlarını saptamak amacıyla hazırlanan anket formlarının uygulanması,
  • Elde edilen verilerin istatistiksel analizinin yapılması,
  • Proje raporunun hazırlanarak yayınlanması ve ilgili taraflara sunulması,
  • Çalışanlar ve yöneticilerine yönelik olarak konu ile ilgili eğitim planlanması ve uygulanması.

Projenin Tarafları:

  • Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi