Ulusal Projeler 03


Projenin Adı: Asbestli Çimento ve Asbestli Balata Üretiminde Çalışmış Olan ve İnsan Yapımı Liflerle Çalışan İşçilerin Sağlık Durumlarının Gözetimi ve İzlenmesi Projesi

Başlangıç Tarihi: 01.05.2010

Amacı: Asbestli çimento ve asbestli balata üretiminde çalışmış olan ve asbeste maruz kalmış olan çalışanların ve asbest yerine kullanılan insan yapımı liflere maruz kalan çalışanların çalışma ortamlarında toz ölçüm ve analizinin yapılması ve çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılarak değerlendirilmesi ile işveren ve çalışanların eğitilmesi amaçlanmıştır.

Hedefleri: Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren ve daha önce asbestli üretim yapan ve daha sonra insan yapımı liflerle çalışılan işyerlerinde;

  • İş sağlığı ve güvenliği koşullarını belirlemek,
  • Geçmişte asbeste maruz kalan çalışanların sağlık gözetimini yaparak mevcut sağlık durumlarını izlemek, 
  • Çalışma ortamında asbest yerine kullanılan insan yapımı liflerin ölçüm ve analizini yapmak,
  • Elde edilen verilere göre iş koşullarının düzeltilmesi için gerekli önerilerde bulunmak,
  • Alınan düzeltici önlemlerin etkinliğini değerlendirmek.