Başvuru Ücretleri


Yetki belgesi almak için Genel Müdürlüğümüze başvuracak laboratuvarlar için İSGÜM Döner Sermayesi tarafından 2023 yılı yetkilendirme ücretleri belirlenmiş olup aşağıdaki gibidir:

LABORATUVAR YETKİ BELGESİ (Ön Yeterlilik ve Yeterlilik Belgesi) : 36.250,00 TL + %20 KDV = 43.500,00 TL

LABORATUVAR KAPSAM GENİŞLETME: 14.000,00 TL + %20 KDV = 16.800,00 TL

LABORATUVAR YETKİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ: 11.500,00+%20 KDV=13.800,00 TL

LABORATUVAR YETKİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ: 1,250.00+%20 KDV=1.500,00 TL

Başvuru yapacak laboratuvarların, başvuru dosyası ile birlikte ücret dekontlarının bir örneğini de eklemeleri önemle rica olunur!

Başvuru Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap

İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSG Döner Sermaye İşletmesi

Ziraat Bankası Emek Şubesi İBAN :  TR810001000765405083115079