İSGÜM Misyon ve Vizyon


Misyonumuz

Çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla inceleme ve araştırma faaliyetleri yürütmek, projeler üretmek, rehberler hazırlamak, eğitim faaliyetleri, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek, görsel ve işitsel yayın çalışmaları yapmak.

Vizyonumuz

İş sağlığı ve güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan saygın bir araştırma ve geliştirme enstitüsü olmak, bilime ve kanıta dayalı üretilen bilgiler ışığında iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek.