Ulusal Projeler 05


Projenin Adı: Benzin İstasyonlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunlarının Araştırılması Projesi

Başlangıç Tarihi: 2010

Amacı:

  • Ankara ili sınırları içindeki 10 benzin istasyonunda çalışanların maruz kaldıkları risk faktörlerinin yapılacak kişisel ölçümler ve ortam ölçümleri ile araştırılması, 
  • Belirlenen işyerlerinde çalışanlarının sağlık taramalarının yapılması, 
  • Yapılan ölçümler ve sağlık taramalarının sonuçlarına göre işyerlerinde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi.

Hedefleri:

  • İş Sağlığı ve güvenliği literatüründe çok fazla verinin bulunmadığı bu sektörle ilgili veri elde edilmesi,
  • Sektörle ilgili rehber kitapçık hazırlanması.

Projeyi Yürüten Birim:

  • Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı