Ulusal Projeler 06


Projenin Adı: Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunlarının Araştırılması İşbirliği Projesi

Başlangıç Tarihi: 2010

Amacı: Pilot bölge olarak seçilen Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren metal sektöründeki çalışanların, maruz kaldıkları risk faktörlerinin yapılacak ortam ölçümleri ile araştırılması, belirlenen işyerlerinde çalışanların odyometrik testlerinin yapılması, yapılan ortam ölçümlerine göre işyerlerinde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanında duyarlılığın arttırılmasıdır

Projenin Hedefleri: 
 

  • Proje dahilinde yer alan yaklaşık 2100 işçiye ulaşacak şekilde (yaklaşık 30 işyeri) İSGÜM tarafından risk değerlendirmesi yapılarak sağlık ve güvenlik problemleri kapsamlı bir şekilde irdelenerek ve gerek görülen çalışma ortamı ölçüm ve analizlerinin yapılması
  • Gürültüye bağlı işitme kayıplarının, bu amaçla tesis edilmiş olan İSGÜM Gezici Sağlık Aracı vasıtasıyla çalışanların odyometrik testlerinin yapılmasıyla tespit edilmesi,
  • Belirlenen çalışma ortamı ölçümlerinin ve analizlerinin ile odyometrik testler ücretsiz olarak yapılması, 
  • Proje kapsamında metal sektöründeki işçi, işveren ve işyerlerindeki İSG profesyonellerine eğitimler verilmesi, 
  • İSGÜM uzmanları tarafından her işletme için yapılan değerlendirmeleri, ölçüm sonuçlarını ve alınması gereken tedbirleri içeren birer ara rapor yazılması, 
  • Metal sektörü çalışanlarına yönelik eğitim materyali hazırlanması.

 
Proje Tarafları:

  • Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB)