Hizmetlerimiz


 • •Ölçüm ve Analiz
 • •Eğitim
 • •Danışmanlık
 • •Kontrol Belgesi
 • •İşyeri Havasında Toz Numunesi Alma ve Gravimetrik Değerlendirilmesi
 • •Hava Akım Hızı Ölçümü
 • •Termal Konfor Şartlarının (Sıcaklık, Basınç, Bağıl Nem ve Hava Akım Hızı) Ölçümü
 • •Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • •Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü
 • •El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü
 • •Aydınlatma Ölçümü
 • •Foruier Transform İnfrared Spektrofotometresinde Serbest Silis Analizi
 • •İşyeri Havasında Dedektör veya Tüp İle Anlık Gaz Ölçümü
 • •Gaz Kromatografi Analizi
 • •Lifsi Tozların Konsantrasyon Tayini
 • •Lifsi Tozların Tür Analizi
 • •Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisinde Analiz
 • •İyon Kromatografisinde Analiz (Her bir Numune için)
 • •Atomik Absorpsiyon Cihazı(Grafit/Alevli) ile Havada Ağır Metal Analizi
 • •Atomik Absorpsiyon Cihazı (Grafit/Alevli) 15/1 ile her bir ilave Element Analizi
 • •Atomik Absorpsiyon Cihazı ile Kanda Kurşun Analizi
 • •İdrarda Fenol Analizi
 • •İdrarda Hippürik Asit Analizi
 • •İdrarda TCA ( Triklororasetik) Analizi
 • •İşitme Testi (Odyometri)
 • •Elektrokardiyografi (EKG)
 • •Kanda Glikoz Tayini
 • •Kanda Kolesterol Tayini
 • •Kanda Albumin Tayini
 • •Kanda Total Protein Tayini
 • •Kanda GGT Tayini
 • •Kanda AST Tayini
 • •Kanda ALT Tayini
 • •Kanda ALP Tayini
 • •Kanda Üre Tayini
 • •Kanda Ürik Asit Tayini
 • •Kanda Kreatinin Tayini
 • •Tam İdrar Tetkiki
 • •PA Akciğer Filmi Çekimi ve Değerlendirilmesi (35x35)
 • •Solunum Fonksiyon Testi
 • •Tam Kan Sayımı
 • •Sedimantasyon
 • •Kontrol Belgesi
 • •Kontrol Belgesi Düzeltme İşlemleri
 • •Tolien Analizi
 • •Ksilen Analizi
 • •İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Prensipleri (Kitap Satışı)
 • •Pnömokonyoz Değerlendirme Okuyucu Eğitimi
 • •Pnömokonyoz Filmi Okuma
 • •Danışmanlık Hizmetleri