Kontrol Belgesi Bölümü


 
  Bölümlerimiz

 

 

KONTROL BELGESİ BÖLÜMÜ

Kontrol Belgesi Ekonomi Bakanlığınca her yıl yayınlanan İthalat Tebliğine göre belirtilen GİTİP numaraları dikkate alınarak 1999 yılından bu yana Enstitü Başkanlığımızca müracaat eden firmalara verilmektedir. 

GÖREVLERİ:

Kontrol Belgeleri İş Sağlığını Etkileyen Bazı Kimyasalların İthaline ilişkin olarak Enstitü başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Kontrol Belgesi Bölümü tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi ile Bakanlığımız Kontrol Belgesi Sisteminin bütünleşik olarak çalışması ile ilgililere e devlet uygulaması üzerinden verilen bir hizmettir. Verilen bu belgelerin esasını oluşturan kimyasal maddelerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından değerlendirilmeleri yapılmaktadır.

FAALİYETLERİ:

Kontrol belgeleri her yıl Yayınlanan İthalat Tebliği kapsamında verilmiş olduğundan her yılbaşından itibaren yeni bir yıl ve sayı numarası ile verilen Kontrol Belgeleri yılda ortalama 24 - 25 bin adet arasında değişmektedir.

Kontrol Belgesi verilen iş yerlerine Enstitü Başkanlığımız görevlilerince gerekli görülen durumlarda yerinde inceleme ve denetleme faaliyetleri yapılmaktadır.