Ulusal Projeler 04


Projenin Adı: Aydın/Çine ve Muğla/Milas Bölgesindeki Kuartz Ocak ve Değirmenlerinde Çalışanlarda Silikoz Sıklığı ve İş Koşullarının Silikoz Oluşumuna Etkisinin 5 Yıl Önceki Durumla Karşılaştırılması, Planlama ve İş Sağlığı Durum Saptama Projesi

Başlangıç Tarihi: 01.10.2010

Amacı: Pilot bölge olarak belirlenen bölgede 5 yıl önceki çalışma ortamı ve silikoz sıklığındaki değişimi karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Hedefleri:

  • Risk Değerlendirme formunun hazırlanması,
  • İşyerlerinde gravimetrik yöntemle toz ölçümlerinin yapılması,
  • Periyodik muayeneleri yapılmamış olan işçilerin Akciğer radyografilerinin çekilerek ILO 2000 Sınıflamasına göre okunması,
  • Sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi,
  • Rapor yazımı,
  • Eğitim materyalinin hazırlanması ve eğitimin planlanarak uygulanması.

Projenin Tarafları: 

  • Dokuz Eylül Üniversitesi