Ulusal Projeler 02


Projenin Adı: Altın Madeni İşletmesinde Risk Değerlendirmesi Sonuçlarına Göre Çalışma Ortamı Gözetimi ve Çalışanların Sağlık Gözetimi Projesi

Başlangıç Tarihi: Şubat 2011

Amacı: Altın madeninde gerçekleştirilecek risk değerlendirilmesi sonucunda çalışma ortam ölçümleri ve çalışanların sağlık gözetiminin yapılması amaçlanmıştır

Hedefleri:

  • Altın madeni işletmesinde risk değerlendirmesinin yapılması,
  • Risk değerlendirme sonuçlarına göre çalışma ortamı gözetiminin planlanması,
  • Çalışma ortamında solunabilir toz konsantrasyonu ölçümünün yapılması,
  • Çalışanların sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi,
  • Çalışanların akciğer radyografilerinin ILO 2000 Sınıflandırmasına göre değerlendirilmesi,
  • İşyerlerine proje sonuçlarının ve önerilerinin sunulması,
  • Çalışanlara, işverene ve İSG profesyonellerine eğitim verilmesi.