Başkan


Emriye Yılmaz Mollasalihoğlu

İSGÜM Başkanı

1973 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. Ankara Kanuni Lisesinden mezun olan MOLLASALİHOĞLU, 1996 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümünü lisans derecesiyle tamamladı.

1998 yılında Çevre Bakanlığı, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı. 1998-2011  yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğünde, 2011-2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünde Çevre Mühendisi olarak çalıştı.

Bakanlık Makamı’nın oluru ile 02.03.2022 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitü Başkanı olarak atanan MOLLASALİHOĞLU, evli ve bir kız annesidir.