Başkan




Sakine OVACILLI

İSGÜM Başkan V.

İlk orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Sakine Ovacıllı, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliğinden mezun olmuştur.Uzmanlık alanı İş Sağlığı ve Güvenliği olan Ovacıllı, Yüksek Lisansını Hacettepe Üniversitesi/Halk Sağlığı AD/ İş Sağlığı Programında, tamamlamıştır.

2004-2007 yılları arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi Dairesinde İSG Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2007-2011 yılları arasında aynı daire başkanlığında İSG Uzmanı olarak.  2011-2017 PGD Şube Sorumlusu, 2017-2019 yılları arasında İSGÜM’de Eğitim Bölümü’nde İSG Uzmanı, 2019-2020 Eğitim Bölüm Sorumlusu olarak görev yapmıştır.

İSG uzmanlık tezini “Kobilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Durumları, Kobilerin İsg Konularına Yaklaşımları, Risk Algıları İle Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Tespiti ve İsg Yönetim Modelleri”  Yüksek Lisan Tezini, “Ankara'da Beş Yıldızlı Bir Otel Çalışanlarının Sağlık ve Güvenlik Durumunun ve Çalışma Koşullarının Tespiti” konusunda tamamlamıştır.

Ovacıllı’nın mesleki ilgi alanları Kişisel Koruyucu Donanım, Piyasa Gözetimi ve Denetimi, İSG Eğitimleri, Proje Yönetimi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Turizm Sektöründe İSG, İSG Araştırma ve Analizleri, Bilimsel Araştırma ve Yayınlar, İş Sağlığının Geliştirilmesidir.

Ovacıllı’nın mesleki alanda yazmış olduğu, Avrupa Birliği’nde İş Sağlığı ve Güvenliği  (2014 Çasgem Yayınları)  İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Rehberleri (2014, Çasgem Y.) Kişisel Koruyucu Donanım, Solunum Koruyucular Bölümü (2016,İSGGM) adlı 3 adet kitabı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi bulunmaktadır.

Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olan Ovacıllı, 2020 yılı Haziran ayından itibaren Enstitü Başkanlığı yürütmekte olup evli ve iki çocuk annesidir.