Eğitim ve Kültür Bölümü


 
  Bölümlerimiz

 

 

EĞİTİM  ve KÜLTÜR BÖLÜMÜ

 

GÖREVLERİ:

1.    Eğitim Birimi’nin tüm planlama, programlama ve uygulama işlerinin yapılması,

2.    İSGÜM’ün diğer bölümleri ile birlikte yıllık eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitim taleplerinin toplanması, taleplerin değerlendirilmesi, yıllık eğitim planının hazırlanarak makama sunulması,

3.    İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim standartlarının belirlenmesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin ve dış katılımcılara verilecek eğitimlerin yürütülmesi ve bu eğitimlerin duyurularının yapılması,

4.    Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi’nin planlanması, kayıtların alınması, düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması,

5.    ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırması Okuyucu Eğitimi’nin planlanması, kayıtların alınması, düzenlenmesi ve organizasyonun yapılması,

6.    Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile eğitim alanında iş birlikleri gerçekleştirilmesi,

7.    İSGÜM faaliyetleri, çalışmaları, hizmetleri ve eğitimleri hakkında bilgilendirici toplantılar düzenlenmesi,

8.    Eğitimler sırasında ihtiyaç duyulabilecek materyallerin belirlenmesi ve eğitim günü salonun hazırlanması,

9.    Eğitimin talep edildiği alan ve eğitim içeriğine göre daha önce belirlenen eğitici havuzunda yer alan ilgili kişilere eğitim görevinin verilmesi ve yerine getirilmesinin takibi,

10. Eğitim kayıtlarının tutulması, eğitimlerin ve eğiticilerin değerlendirmesi amacıyla anket uygulanması, katılımcılardan görüş ve beklentilerin alınması,

11. Gerçekleştirilen proje ve yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda bülten, broşür, afiş, el kitabı vb. eğitici materyallerin hazırlanması,

12. Genel Müdürlük ve Enstitü Başkanlığı tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi görevlerini yürütür.