Strateji Bölümü


 
  Bölümlerimiz

 

 

STRATEJİ BÖLÜMÜ 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen Strateji, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve gerçekleşmesini izlemek amacı ile faaliyet göstermektedir.

GÖREVLERİ:

  1. Bakanlığımızın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirleme ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanması,
  2. Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla uygulamaların izlenmesi, araştırmalar yapılması, raporlar hazırlanması,
  3. Bakanlık yıllık eylem planlarında Bölümümüzün sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturulması,
  4. Çeşitli periyotlarda faaliyet raporları hazırlanması ve sunulması.