SIK SORULAN SORULAR (SSS)


 

Soru 1: İşverenin, kişisel maruziyet ve ortam ölçümlerine yönelik yükümlülüğü nedir?

Soru 2: İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini ne zaman tekrarlar?

Soru 3: İşyerinde yapılmış olan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi laboratuvarın yükümlülüğü müdür?

Soru 4: Laboratuvarın yeterlik ve ön yeterlik belgesi alabilmesi için akreditasyon zorunlu mudur?

Soru 5: Sadece Türkak Akreditasyon sertifikasıyla iş hijyeni ölçümleri gerçekleştirilebilir mi?

Soru 6: Laboratuvar yeterlik belgesi almak için hangi parametrelerden TÜRKAK tarafından akredite olmak zorundadır?

Soru 7: Ön yeterlik belgesi alabilmek için hangi parametrelerden TÜRKAK’a başvuruda bulunmak gerekir?

Soru 8: Laboratuvarın, yetki alacağı ancak akredite zorunluluğu bulunmayan parametreler ile ön yeterlik kapsamında yetki alacağı parametreler için sağlaması gereken şartlar nelerdir?

Soru 9: Laboratuvar hangi durumlarda ön yeterlik belgesine başvurur?

Soru 10: Ön yeterlik belgesinin süresi ne kadardır ?

Soru 11: Ön yeterlik süresi içinde (1 yıl dolmadan) yeterlik için başvuru yapılabilir mi?

Soru 12: Laboratuvar en az kaç personelden oluşmalıdır?

Soru 13: Laboratuvar yöneticisi aynı zamanda deney personeli olabilir mi? ?

Soru 14: Laboratuvar personeli başka bir yerde çalışabilir mi?

Soru 15: Laboratuvar ve kalite yöneticisi olma şartı nedir? ?

Soru 16: Laboratuvar ve kalite yöneticisi olmak için iş güvenliği uzmanı ya da işyeri hekimi olma zorunluluğu var mıdır? ?

Soru 17: Ön yeterlik veya yeterlik belgesine sahip olan laboratuvarın başka adreste faaliyet gösteren şubeleri iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapabilir mi?

Soru 18: Laboratuvar, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde kullandığı cihazların kalibrasyonunu kime yaptırmalıdır?

Soru 19: Laboratuvarın yeterlilik ve karşılaştırma testleri kapsamındaki yükümlükleri nelerdir?

Soru 20: Laboratuvar iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri ile ilgili kayıtları ne kadar süre ile saklamalıdır?

Soru 21: Laboratuvarın yapısal olarak düzenlenmesi sırasında uyması gereken yönetmelikler hangileridir?

Soru 22: Laboratuvar personeli hangi eğitimleri almalıdır?

Soru 23: Laboratuvar işyerinde ölçüm öncesi ön inceleme ile ilgili yükümlülüklerim nelerdir?

Soru 24: Laboratuvar, işyerinde solunum yoluyla maruz kalınan etkenler ile ilgili olarak numune alma ve değerlendirme stratejilerini belirlerken neleri dikkate almalıdır?

Soru 25: Ortam ölçüm sonuçları sınır değerler ile karşılaştırılabilir mi?

Soru 26: Laboratuvar sadece numune alıp analiz işlemini işbirliği yaptığı bir laboratuvara yaptırabilir mi?

Soru 27: Laboratuvar iş yoğunluğu, geçici kapasite düşmesi gibi önceden tahmin edilemeyen sebeplerden dolayı hizmet veremediğinde, başka bir laboratuvar ile işbirliği yaparak hizmet alabilir mi?

Soru 28: Kapsam genişletme ne zaman yapılabilir?

Soru 29: Ön yeterlik belgesine sahip olan laboratuvar, belge süresince kapsam genişletme başvurusunda bulunabilir mi?

Soru 30:Laboratuvar, elde edilen sonuçların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki veya ilgili standartlardaki sınır değerler ile karşılaştırılmasına imkân tanımayan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz metotlarını kullanabilir mi?

Soru 31: Laboratuvarın başvurusundan itibaren yetki belgesi düzenlenmesi ne kadar sürmektedir?

Soru 32: Yeterlik belgesine sahip laboratuvar, belge yenileme işlemini ne zaman başlatmak zorundadır?

Soru 33: Yetkili laboratuvarların bildirim ile ilgili yükümlülükleri nelerdir?