KKD Bölümü


 
  Bölümlerimiz

 

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD) BÖLÜMÜ

KKD Test Laboratuvarının kurulum amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Piyasa Gözetimi ve Denetim Dairesinin denetimleri sonucu veya üçüncü taraflar tarafından şüpheli görülen kişisel koruyucu donanımların test faaliyetlerini yürütmek ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili ulusal sistemi güçlendirmektedir. Bu amaçla, Ocak 2013 tarihinde İSGÜM bünyesinde Kişisel Koruyucu Donanımlar Bölümü oluşturulmuştur. 

GÖREVLERİ:

 1. Ulusal İSG politikaları çerçevesinde projelere katkı sağlamak,
 2. Ulusal İSG politikaları çerçevesinde gerekli çalışmaların yürütülmesi amacıyla ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği çalışmalarının gerçekleştirmek,
 3. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Özellikleri ve Test Faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası güncel standartların takip edilmesi ve standartların oluşturulduğu KKD Yatay Komite kararlarının takip etmek,
 4. KKD Teknik Komitesine katılım sağlamak, Komite tarafından alınan kararların uygulanmasına katkı sağlamak,
 5. İş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel yayın hazırlanması, etkinlik ve eğitimlere katılım sağlamak,
 6. Piyasada dolaşan kişisel koruyucu donanımların güvenliğinin denetlenmesi ve güvenlik oranının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 7. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen projelerin özellikle kişisel koruyucu donanım konulu alanlarında çalışmalarda bulunmak,
 8. Kişisel koruyucu donanımların geliştirilmesi sürecinde yerli üreticilere ve ithalatçılara piyasaya standartlara uygun KKD’ler arz etmeleri için bilgilendirme eğitim/toplantıları düzenlemek,
 9. Piyasadaki KKD’lerin güvenliği konusunda kamuoyu farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
 10. İSGÜM’ün hizmetleri kapsamında, sorumluluğundaki ölçüm, analiz ve test hizmetlerini düzenli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
 11. Sorumluluğu alanındaki ölçüm, analiz ve numune alma işlemlerinin, kayıt edilmesini, numunelerin korunmasını ve bu işlemlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 12. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının İSGÜM kalite politikasına ve hedeflerine uygun olarak ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamak,
 13. İSGÜM’ün kalite hedeflerine ulaşılması için gerekli çalışmaları yapmak ve gerçekleşmesini takip etmek,            
 14. İSGÜM Kalite el kitabı, prosedürler, talimatlar ve destek dokümanlarda yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,  
 15. Laboratuvarda yapılan deneylerin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek, bağımsızlığını, tarafsızlığını, karar alma ve çalışmalarındaki objektifliğini zedeleyebilecek, ticari, mali, idari hiçbir faaliyet içerisine girmeden, üzerinde oluşabilecek her türlü iç ve dış baskıya karşı koyarak ve gizliliği sağlayarak hizmet vermek.

FAALİYETLER:

 1. Laboratuvar faaliyetleri,
 2. Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri,
 3. Test sonuçları dikkate alınarak yayın yapmak,
 4. İlgili komisyonlarda görev almak; kongre, seminer ve çalıştaylara katılım sağlamak.

TESTLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜRÜN GRUPLARI:

 1. El-kol koruyucuları
 2. Koruyucu giysiler
 3. Yüksekten düşmeye karşı koruyucular
 4. Ayak koruyucuları
 5. Baş Koruyucuları
 6. Göz koruyucuları