Özgeçmiş


Suat DEDE
Genel Müdür Yardımcısı Vekili

1983 yılında Kırşehir’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamlayan Dede, halen Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde doktora eğitimine devam etmektedir.

2007-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Birimi asistanlığı yapan Dede, memuriyet hayatına 2010 yılında Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde AB İşleri Uzman Yardımcısı olarak başladı. Uzmanlığını 2014 yılında alan Dede, Avrupa Birliği Bakanlığında farklı birimlerde çalıştı ve en son Siyasi İşler Başkanlığında 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslı ile bu fasılla ilgili IPA Projelerinin takibi görevlerini üstlendi.

2019 yılında Cumhurbaşkanlığında raportör olarak görevlendirilen Dede, Cumhurbaşkanlığı Sığınmacı Mali İmkân Fonu (FRIT) Koordinasyon Ofisinde altyapı ve sağlık sektörü projelerinin koordinatörlüğünü yürüttü. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ayrıca Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğünde görevlendirilen Dede, T.C. Teknik Heyeti üyeliğinde bulundu.

Şubat 2022’de Genel Müdürlüğümüzde İstihdam Politikaları Daire Başkanı olarak görevlendirilen Dede, Nisan 2023 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekâleten, Kasım 2023 itibariyle de Genel Müdürlüğümüzde Kamu Sendikaları ve Görevlileri Daire Başkanlığını görevini vekâleten yürütmektedir.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Dede, evli ve iki çocuk babasıdır.