Görevlerimiz


Kamu Görevlileri Sendikaları Daire Başkanlığı

a) Toplu sözleşme görüşmeleri ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek
b) Toplu sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kapsamında oluşabilecek tereddütlere yönelik görüş vermek
c) Kamu Personeli Danışma Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek
ç) Kamu İşveren Heyetini temsilen yetkili kurullarla kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları arasında gerçekleştirilen çalışmalarda koordinasyon hizmetlerini yürütmek
d) Daire Başkanlığının görev alanına giren konulardaki ALO 170 ve CİMER üzerinden gelen başvuruları değerlendirerek görüş oluşturmak
e) Görev alanı dâhilinde evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
f) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek