Görevlerimiz
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

a) Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel ihtiyacı ile ilgili çalışmaları ve personelinin özlük ve kadro işlemlerini yürütmek.
b) Mali mevzuat uyarınca Genel Müdürlüğümüz, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı’nın bütçe ve yatırım teklif çalışmaları, yıl içi bütçe işlemleri, maaş tahakkuk, yolluk, ihale, satın alma işlemlerini yerine getirmek. Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde taşınır mallarla ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak.
c) Genel Müdürlüğün gelen ve giden evrak faaliyetlerini ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenlemek ve yürütümünü sağlamak.
ç) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.
d) Bakanlık, işçi ve işveren konfederasyonları temsilcilerinden oluşan İşçi Ceza Paraları Yetkili Kurulu’nun iş ve işlemlerini yürütmek.