Görevlerimiz


Hukuk Daire Başkanlığı

a) Yetki tespitine yapılan itirazlara ilişkin iş mahkemelerine sunulmak üzere toplu iş sözleşmesi sürecine dair bilgi ve belgeleri göndermek
b) İşkolu tespitine yapılan itirazlara ilişkin iş mahkemelerine sunulmak üzere bilgi ve belgeleri göndermek
c) Bireysel iş mevzuatı kapsamında açılan davaların karara bağlanması için iş mahkemeleri tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri göndermek
ç) Sendikal nedenle fesih ve sendikal ayrımcılığın tespit edilmesi amacıyla mahkemelere gerekli bilgi ve belgeleri sunmak
d) Uygulama birliğinin sağlanması amacıyla toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin mahkemelerce verilen kararları arşivlemek ve takip etmek
e) İş mahkemelerine sunulmak üzere toplu iş sözleşmesi sürecine dair bilgi ve belgeleri göndermek
f) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek