Görevlerimiz


Kamu Sendikaları ve Görevlileri Daire Başkanlığı

a) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca görev alanına ilişkin tereddütte kalınan konular hakkında görüş oluşturmak
b) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30 uncu maddesi gereğince her yıl Temmuz ayının ilk haftasında yayımlanması gereken kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarını belirleyerek Resmi Gazete’de yayımlatmak
c) Özelleştirme kapsamında ve yeniden yapılandırma sürecinde bulunan kurum ve kuruluşlardaki istihdam fazlası ve nakle tabi personele ilişkin işlemleri yürütmek
ç) İlgili mevzuat gereğince şartları uygun olanların diğer kamu kurum veya kuruluşlarda istihdam edilmesi ile personel nakil işlemlerini yürütmek
d) Görev alanına ilişkin hazırlanan mevzuat taslaklarına katkı sağlamak
e) Görev alanına giren konularda araştırma ve incelemeler yapmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek, ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütleri giderecek tedbirleri almak ve görüş oluşturmak
f) Daire Başkanlığının görev alanına giren konulardaki ALO 170 ve CİMER üzerinden gelen başvuruları değerlendirerek görüş oluşturmak
g) Görev alanı dâhilinde evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
h) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek