Görevlerimiz
İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı

d) Ulusal İstihdam Stratejisini, 2023 yılına kadar işgücü piyasasındaki yapısal sorunların çözülmesi ve işsizlik sorununa kalıcı çözüm bulunması amacıyla uygulamak.
e) Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programını (2017-2023) uygulamak, ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği içerisinde proje çalışmalarını yürütmek.
f) Mevsimlik tarım işçisi ailelerin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar yürütmek.
ç) Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulunun koordinasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek ve şikâyetleri inceleyerek takibini yapmak.
g) Engelli, eski hükümlü, roman ve benzeri grupların istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları yapmak, proje uygulamak ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak.
h) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.