Özgeçmiş


Dr. Hakkı ŞEKERBAY
Genel Müdür Yardımcısı

1981 yılında Ankara’da doğdu. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında tamamlayan Şekerbay, 2013 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimini “Özel Nitelikli Kişisel Veri Olarak Sendika Üyeliği ve Türkiye’de Sendikal Ayrımcılık“ konulu tez çalışması ile tamamlamıştır.

Çalışma hayatına, 2010 yılında Çalışma Genel Müdürlüğünde Çalışma Uzman Yardımcısı olarak başladı. Hazırlamış olduğu “Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespit Otomasyon Sistemi ve E-Devlet Kapısı” konulu uzmanlık tezinin kabul edilmesiyle 2013 yılında Çalışma Uzmanı oldu.

2016 yılında Yüksek Hakem Kurulu’na Uzman Raportör olarak görevlendirilen Şekerbay, daha sonra Toplu İş Sözleşmesi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Nisan 2022’den itibaren vekaleten yürütmüş olduğu Genel Müdür Yardımcılığına Kasım 2022’de asaleten atandı.

İngilizce bilen Şekerbay, evli ve iki çocuk babasıdır.