Görevlerimiz


Sendikalar ve İşkolları Daire Başkanlığı

a) İşçi sendikaları ile konfederasyonlarının, kayıtlarını tutmak, genel kurul evraklarını ve tüzüklerini incelenmek
b) İşçi sendikaların üst kuruluşlar ile uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına ilişkin üyelik süreçlerini takip etmek
c) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca görev alanına ilişkin tereddütte kalınan konular hakkında görüş oluşturmak
ç) Bir işyerinin girdiği işkolunun tespit edilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek, işkolu tespit kararlarını Resmi Gazete’de yayımlamak
d) Daire Başkanlığının görev alanına giren konulardaki ALO 170 ve CİMER üzerinden gelen başvuruları değerlendirerek görüş oluşturmak
e) Görev alanı dâhilinde evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
f) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek