Daire Başkanları
Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Vekili


Özgeçmiş
Görevlerimiz
Hukuki ve Mali Statüler Daire Başkanı
Halit TAVUKÇU

Özgeçmiş
Görevlerimiz
İstihdam Politikaları Daire Başkanı Vekili
İbrahim DEMİRCAN

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Kamu Hizmetlerine Alım Daire Başkanı
Çetin KOCABAŞ

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Kamu Personel Verileri Daire Başkanı
Ali ÖZEN

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Kamu Görevlileri Sendikaları Daire Başkanı
...

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Kariyer ve Performans Yönetimi Daire Başkanı
Mehmet SAYDAM

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Mevzuat Daire Başkanı
Ömer GÜMÜŞ

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanı
Elif BENLİCE

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Sendikalar Daire Başkanı
Kamil YEŞİLYAPRAK

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Sosyal Atamalar Daire Başkanı
...

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Teşkilatlanma ve Kadro Daire Başkanı
Veysel IŞIK

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı
Hakkı ŞEKERBAY

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Vekili
...

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri