Daire Başkanları


Çalışma Mevzuatı Daire Başkanlığı
Deniz ERSÖZ

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Çalışma İstatistikleri Daire Başkanı
Hayriye ÖZKALDI

Özgeçmiş
Görevlerimiz
İstihdam Politikaları Daire Başkanı
Emin TÜRKER

Özgeçmiş
Görevlerimiz

Kamu Sendikaları ve Görevlileri Daire Başkanı V.
Suat DEDE

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Kamu Toplu Sözleşmeleri Daire Başkanı


Özgeçmiş
Görevlerimiz
Rehberlik, Eğitim ve Yayın Daire Başkanı
Eyüp BEYHAN

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Hukuk Daire Başkanı V.
Nazlı Nevin EKİNCİ

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Sendikalar ve İşkolları Daire Başkanı
Zekai ÖZÇELİK

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Toplu İş Sözleşmesi ve Sendika Üyeliği Daire Başkanı V.
Fahri DENİZ

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı
Elif BENLİCE

Özgeçmiş
Görevlerimiz