Daire Başkanları
Bireysel İş Mevzuatı Daire Başkanı
Deniz ERSÖZ

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Çalışma İstatistikleri Daire Başkanı


Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
İstihdam Politikaları Daire Başkanı
Suat DEDE

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Kamu Görevlileri Daire Başkanı
Çetin KOCABAŞ

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Kamu Toplu Sözleşmeleri Daire Başkanı
Çetin KOCABAŞ

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Rehberlik, Eğitim ve Yayın Daire Başkanı


Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Resmi Arabuluculuk Daire Başkanı
Elif BENLİCE

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Sendikalar Daire Başkanı


Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı


Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı
Hayriye ÖZKALDI

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri