Genel Müdür


Sadettin AKYIL

Çalışma Genel Müdürü

1963 yılında Konya’da doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Başbakanlık, TBMM ve TPAO'da çalıştı.

2002 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. 2003 yılında ülkemizin ilk düzenli göç politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına zemin oluşturan yabancıların çalışma izinleri hakkında mevzuatın hazırlanmasında görev aldı. Özellikle ülkemize zorunlu ve gönüllü göç kapsamında gelen yabancıların işgücü piyasasına erişimlerine ilişkin politikaların yapım ve uygulama süreçlerinde yer aldı. Uluslararası İşgücü Kanununun hazırlanması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde işgücü göçü ve uluslararası işgücüne yönelik iş ve işlemlerden sorumlu birim olan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün kurulmasına yönelik çalışmalara öncülük etti. 2016 yılında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Genel Müdürlük görevine atanan Sadettin AKYIL, 2022 yılından buyana Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.