Genel Müdür
Dr. Mehmet BAŞ

Çalışma Genel Müdürü

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Aynı üniversitede, Kentleşme ve Çevre Sorunları alanında yüksek lisansını yaptı. Doktora çalışmasını ise Haliç Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında "Türkiye'de Kadın ve Genç İstihdam Teşviklerinin İstihdama Etkileri" alanında yapmış olduğu tezi ile tamamladı.

Kariyerinde özel sektörde ve kamuda yöneticilik görevlerinde bulundu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde Havaalanı Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda ÇED İzin ve Denetim Daire Başkanı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı ve Çevre Yönetimi Genel Müdürü olarak görev aldı. Genel Müdürlük görevini ifa ettiği süre içerisinde Bükreş Sözleşmesi kapsamında Karadeniz'in kirliliğe karşı korunmasında üye ülkeler komisyonuna başkanlık yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve Çalışma Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı yerde Çalışma Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

İngilizce ve Arapça bilen BAŞ, evli ve 3 çocuk babasıdır.