Genel Müdür




Mehmet BAŞ

Çalışma Genel Müdürü

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Aynı üniversitede, Kentleşme ve Çevre Sorunları alanında yüksek lisansını yaptı. Haliç Üniversitesi’nde ‘İstihdam Teşviklerinin Kadın ve Genç İstihdamına Etkileri’ alanında doktora tez çalışmasına devam etmektedir.

Kariyerinde özel sektörde ve kamuda yöneticilik görevlerinde bulundu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde Havaalanı Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda ÇED İzin ve Denetim Daire Başkanı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı ve Çevre Yönetimi Genel Müdürü olarak görev aldı. Genel Müdürlük görevini ifa ettiği süre içerisinde Bükreş Sözleşmesi kapsamında Karadeniz'in kirliliğe karşı korunmasında üye ülkeler komisyonuna başkanlık yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve Çalışma Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı yerde Çalışma Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

İyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça bilen Baş, Akçaabat doğumlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.