Genel Müdür
undefined

Nurcan ÖNDER

Çalışma Genel Müdürü

1972 yılında Yozgat’ ta doğmuştur. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuş, Lisansüstü eğitimini Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi’nde “Türkiye’de Kadının İşgücü Piyasasındaki Durumu ve İşgücüne Katılımı” tezi ile tamamlamıştır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri ana bilim dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

1993 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda İş Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı görevine geldiği 2010 yılına kadar Bakanlık İş Teftiş Kurulu’nda İş Müfettişi olarak görev yapmıştır. 2015 yılında Çalışma Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Ulusal ve uluslararası birçok projede görev alan Önder’in “Sosyal Diyalog Mekanizmalarında Kamunun Rolü”, “İş Uyuşmazlıklarında Yeni Bir Soluk: Arabuluculuk”, “Yeni Anayasa ve Çalışma Hayatı”, “Çalışma Hayatında Yaşanan Dönüşüm: Güvenceli Esnek Çalışma”, İşyerinde Psikolojik Taciz/Mobbing”, Türkiye’de Kadın İşgücünün Görünümü”, “Türkiye’de Yabancılara Verilen Çalışma İzinlerinin Niteliksel ve Sektörel Olarak İncelenerek Kaynak Ülkeler Bazında Karşılaştırılması “,”Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinde İş İlişkisi “, Özel İstihdam Büroları Aracılığı İle Geçici İş İlişkisi “gibi hakemli ve hakemsiz dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk annesi Nurcan Önder İngilizce ve Almanca bilmektedir.