Özgeçmiş


Deniz ERSÖZ
Çalışma Mevzuatı Daire Başkanı

1981 yılında Balıkesir’de doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, doktora eğitimini ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi anabilim dalında tamamladı.

Çalışma hayatına 2001 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında memur olarak başladı. 2010 yılında Genel Müdürlüğümüzde Çalışma Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. “Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması” konulu tezinin kabulü ile 2013 yılında Çalışma Uzmanı oldu.

2014 yılından itibaren sırasıyla Göç Politikaları ve Yabancı İstihdamı Dairesi, Yabancıların Çalışma İzinleri Dairesi ve Mevzuat Dairesi’nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2016-2022 yılları arasında Çalışma Genel Müdür Yardımcısı görevini de vekâleten yürüttü. 2022 yılından bu yana Çalışma Mevzuatı Daire Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Sayın Ersöz, evli ve bir çocuk babasıdır.