Son Yardım
Son Yardım

Çalıştıkları kurumlardan emeklilik veya diğer nedenlerle ayrılan üyelere, Sandık üyeliklerinin de sona ermesi nedeniyle yapılan yardımdır. 2021 yılında Sandığa aidat ödedikleri her gün için 4,20 TL ödenmektedir.

Yardım Yönergesindeki İlgili Madde:

Son Yardım

Madde 6- Çalıştıkları kurumlardan emeklilik veya diğer nedenlerle ayrılan ve Sandık üyeliğini sona erdirmek isteyen üyelere Son Yardım yapılır.

Son Yardım, üyenin aidat ödediği gün sayısı ile Sandık Bütçesinde tespit edilen günlük son yardım miktarının çarpımı sonucu bulunur.

Son Yardım talebinde bulunan üyenin;

a) Çalıştığı kurumdan alacağı işi terk yazısını,

b) Çalıştığı kurumdan alacağı Sandığa aidat ödediği günleri gösterir mesai cetvelini,

c) Üyeliğini sona erdirmek isteğine dair yazılı talebini içeren dilekcesini,

Sandığa ibraz etmek zorundadır.