Sandık Yönetmeliği
Bakanlar Kurulunun 11/2/2000 tarih ve 2000/251 sayılı Kararıyla, 21/3/2000 tarih ve 23996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği