İş Kazası Yardımları


İş Kazası Yardımları

Üyelerin çalıştıkları işyerinde uğradıkları iş kazası sonucu ölmeleri halinde aile bireylerine aylık bağlanmakta, malül kalmaları halinde kendilerine maluliyet derecesine göre aylık veya toptan ödeme yapılmaktadır. Yine bu durumdaki üyelerin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim gören çocuklarına öğrenim yardımı yapılmaktadır.

a- İş Kazası Ölüm Aylığı: Hak sahibi eşlere 10 yıl süre için ödeme yapılmakta olup, 2024 yılında aylık 2.035,00 TL. ödeme yapılacaktır

b- Maluliyet Aylığı: Çalışamaz raporu alan Maluliyet oranı en az % 50 olan üyeye ödeme yapılmakta olup, maluliyet oranına göre aylık bağlanmaktadır. 

c- Öğrenim Yardımı: Her öğrenciye 2024 yılı için yılda bir defa öğretim yılı başından itibaren :

  1. İlköğretimde okuyan öğrencilere       4.895,00 -TL. 
  2. Ortaöğretimde okuyan öğrencilere    5.885,00 -TL. 
  3. Üniversitede okuyan öğrencilere       7.975,00 -TL. 

ödenmektedir. Belirtilen bu iş kazaları yardımlarının tümü 1983 yılında kurulan yardım fonundan karşılanmaktadır.