İş Kazası Yardımları


İş Kazası Yardımları

Üyelerin çalıştıkları işyerinde uğradıkları iş kazası sonucu ölmeleri halinde aile bireylerine aylık bağlanmakta, malül kalmaları halinde kendilerine maluliyet derecesine göre aylık veya toptan ödeme yapılmaktadır. Yine bu durumdaki üyelerin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim gören çocuklarına öğrenim yardımı yapılmaktadır.

a- İş Kazası Ölüm Aylığı: Hak sahibi eşlere 10 yıl süre için ödeme yapılmakta olup, 170 iş kazası hak sahibi dosyasına aylık 1.356,00 TL.ödenmesi planlanmaktadır.

b- Maluliyet Aylığı: Çalışamaz raporu alan Maluliyet oranı en az % 50 olan üyeye ödeme yapılmakta olup, maluliyet oranına göre aylık bağlanmaktadır. Maluliyet oranı % 100 olana aylık 1.356,00 TL. ödeme yapılmaktadır. 3 kişiye ödeme planlanmaktadır.

c- Öğrenim Yardımı: Her öğrenciye öğretim yılı için yılda bir defa öğretim yılı başından itibaren :

  1. İlköğretimde okuyan öğrencilere       3.245,00 -TL. 
  2. Ortaöğretimde okuyan öğrencilere   3.905,00 -TL. 
  3. Üniversitede okuyan öğrencilere       5.302,00 -TL. 

ödenmektedir. Belirtilen bu iş kazaları yardımlarının tümü 1983 yılında kurulan yardım fonundan karşılanmaktadır.