Geçici İş Göremezlik Yardımı
Geçici İş Göremezlik Yardımı

 

Yardım Yönergesindeki İlgili Madde:

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK YARDIMI

 

Madde 4- Geçici iş göremezliğin başladığı günden önceki bir yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna 90 gün prim ödemediği için Sosyal Sigortalar Kurumu'nca hiçbir ödeme yapılmayan, çalıştıkları kurumlarınca da herhangi bir ödemede bulunulmayan sandık üyelerinden, Sandık üyeliğinin ilk 1 yılı içinde geçici iş göremezliğe uğrayan üyelerine geçici iş göremezlik süresi kadar  yapılan yardımdır. Bu süre aralıklıda olsa her üye için 6  ayı geçemez.

Geçici iş göremezlik yardım gündeliği, üyenin geçici iş göremezliğe başladığı günden bir gün önceki yevmiyesinin, bakmakla yükümlü olduğu aile bireyi varsa yevmiyesinin 2/3'ü, yoksa 1/3' üdür. Geçici iş göremezlik yardımı tutarı geçici iş göremezlik gündeliğinin geçici iş göremezlik süresi ile çarpımıdır.

Süresi bir aya kadar olan geçici iş göremezlik yardımı defaten, bir aydan fazla olan geçici iş göremezlik yardımları ise birer aylık dönemler halinde ödenir.

Geçici iş göremezlik yardımı talebinde bulunan üyeler;

    • a) Çalıştığı kurumdan onaylı, 90 gün prim ödeme günü olmadığını, Geçici iş göremezliğin başladığı günden bir önceki günkü yevmiyesini, Bakmakla yükümlü aile bireyinin olup olmadığını gösterir belgeyi,
    • b) Geçici iş göremezlik raporunu,
    • c) Geçici iş göremezlik günleri için Sosyal Sigortalar Kumunca herhangi bir ödeme yapılmadığına ilişkin belgeyi,

Sandığa ibraz etmek zorundadır.