Evlilik ve Doğum Yardımı


2024 yılı için üyelerimize;

726.00 TL evlilik yardımı ve

726.00 TL doğum yardımı yapılacaktır.

Yardım Yönergesindeki İlgili Madde:

Evlilik ve Doğum Yardımı

MADDE 8- Sandık üyelerine, üye iken evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere, evliliklerini belgelemeleri koşulu ile yardım katsayısının, evlilik ve doğum yardımı gösterge rakamıyla çarpımı sonucu bulunan miktar kadar yardım yapılır. Ayrıca Sandık üyelerinin yeni doğan her çocuğu için, belgelemeleri koşulu ile aynı rakam doğum yardımı olarak ödenir.

Evlilik yardımı talebinde bulunacak üyeler;

Evlilik cüzdanı veya onaylı nüfus kayıt örneğinin aslını ve Başkanlıkça hazırlanan “Evlilik Yardımı Başvuru Formu”nu Sandığa ibraz etmek zorundadır.

Doğum yardımı talebinde bulunacak üyeler;

Nüfus müdürlükleri, sağlık kuruluşlarından alacakları doğum belgesi veya onaylı nüfus kayıt örneği ve Başkanlıkça hazırlanan “Doğum Yardımı Başvuru Formu”nu Sandığa ibraz etmek sorundadır.