Öğrenim Yardımı


Öğrenim Yardımı

 

a) Üyelerin yurt içinde yükseköğrenim gören çocuklarına öğrenimleri süresince yılda 9 ay süreyle ve her ay yapılan yardımdır. 2023-2024 öğretim yılında her üniversite öğrencisi için aylık 885,00 -TL. ve açık öğretim öğrencisi için aylık 355,00 -TL öğrenim yardımı ödemesi yapılacaktır.

 

Yardım Yönergesindeki İlgili Madde:

       

Öğrenim Yardımı

MADDE 6- Sandık üyeleri ile Sandık üyesi iken % 80 ve üzerindeki bir oranda maluliyeti nedeniyle iş akdi sona erdirilenlerin veya üye iken ölenlerin, yükseköğrenim gören çocuklarına, yardım katsayısının, öğrenim yardımı göstergesiyle çarpımı tutarında aylık karşılıksız öğrenim yardımı yapılır. Öğrenim Yardımının aylık miktarı Sandık Bütçesinde tespit edilir.

Öğrenim yardımından faydalanma ve başvuru;

İlk defa öğrenim yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler, Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet üzerinden alınacak onaylı Nüfus Kayıt Örneği ile birlikte, öğrenci olduğuna dair, öğrenim kurumundan alacağı öğrenim belgesi veya e-devlet kapısı üzerinden yapılan elektronik kayıt belgesini ihtiva eden bir dilekçeyle beraber Sandık Başkanlığına başvururlar.

Çalışırken ölen üyenin, ölüm nedeniyle iş akdi feshedilmişse, çalıştığı Kurumca öğrenim başvuru formunda bunun belirtmesi şarttır,

Başvuruları uygun görülenlerin öğrenim yardımları, müracaat dönemi (01 Ekim-31 Ocak) içinde başvuranların yardımı dönem başından itibaren, müracaat döneminden sonra başvuranların yardımı başvuru yapıldığı ayından itibaren başlatılır.

Ara sınıflarda okuyan öğrenciler, okuduklarına dair alacakları öğrenci belgelerini 1 Ekim-31 Ocak tarihleri arasında Sandığa ibraz etmeleri halinde öğrenim yardımları Ekim ayından itibaren ödenir. Bu belgeleri 31 Ocak tarihinden sonra ibraz edenlerin yardımları müracaat ayından itibaren ödenir.

Öğrenciler, sandık bünyesindeki çeşitli adlar altında yapılan öğrenim yardımlarının sadece bir tanesinden yararlanabilir.

Öğrenim yardımının süresi;

Öğrencinin, öğrencilik halinin devam etmesi koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun (hazırlık veya intibak sınıfı dâhil) öğrenim süresi kadardır. Ancak; öğrenim yardımı almakta iken başka bir yükseköğrenim kurumunu kazanarak kayıt yaptıran öğrenciler ile öğrenim yardımı hakkı kalkan öğrencinin başka bir yükseköğrenim programını kazanarak yeniden yükseköğrenime başlaması ve bu durumda olanların anne veya babasının üyeliğinin de devam etmesi halinde yeni kayıt yaptırdıkları okulun öğrenim süresi (hazırlık veya intibak sınıfı dâhil) bir önceki öğrenim gördüğü okulun öğrenim (hazırlık veya intibak sınıfı dâhil) süresinden fazla ise fark süre kadar öğrenim yardımı hakkını kazanırlar. Öğrenim yardımının yıllık süresi, öğrenim yılının açıldığı Ekim ayından başlayarak dokuz (9) aydır. 

Öğrenim yardımı hakkının kalkması;

Öğrenim yardımı almakta olan öğrencilerin, öğrencilik hakkını kaybetmesi durumunda öğrenim yardımı ödemesine son verilir. Sandık üyesi anne veya babasının üyeliği sona eren öğrenciye, anne veya babasının üyeliklerinin sona erdiği tarihte hak ettiği öğrenim süresi dışında öğrenim yardımı ödenmez.

Öğrenim yardımı ile ilgili diğer hususlar;

Anne veya babasının üyeliğinin de devam etmesi koşulu ile, ön lisans programından lisans programına geçiş yapan öğrencilere bunu belgelemeleri halinde lisans programı için de öğrenim yardımı devam ettirilir. Hazırlık ve intibak sınıfları için birer yıl öğrenim yardımı ödenir.

Lisans programını tamamlayıp yüksek lisansa başlayan öğrenciye, anne veya babasının üyeliğinin de devam etmesi halinde, yüksek lisans süresi kadar öğrenim yardımı ödemesine devam edilir.