Cenaze Defin Yardımı


Cenaze Defin Yardımı

Aile bireylerinin ölümü halinde üyelere, üyenin ölümü halinde aile bireylerine yapılan cenaze defin yardımıdır. 2024 Yılı için Üyenin ölümü halinde 14.600,00 TL. üyenin aile bireylerinin ölümü halinde 2.215,00 TL. ödenmektedir.

Yardım Yönergesindeki İlgili Madde:

Cenaze Defin Yardımı 

MADDE 7- Sandık üyelerinin bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile anne ve babasının ölümü halinde üyeye, üyenin ölümü halinde veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine cenaze defin yardımı yapılır. Cenaze defin yardımı, yardım katsayısının cenaze defin yardım göstergesiyle çarpımı sonucu bulunan miktardır.

Üyenin, ölü doğan çocuğu için de cenaze defin yardımı verilir. Ancak ölü doğumun ebe, sağlık ocağı veya diğer sağlık kurumlarınca belgelenmesi şarttır.

Ölen anne veya babanın üyemiz durumunda birden fazla çocuğu varsa bu yardım paylaştırılarak veya muvafakati üzerine birine ödenir.

Cenaze defin yardımı talebinde bulunacak üyeler;

Nüfus müdürlüğü, sağlık ocakları veya diğer sağlık kuruluşlarından alacakları ölüm tutanağının aslını veya üyenin ölen aile bireyinin de görüleceği ve ölüm kaydının işlendiği nüfus müdürlükleri yada e-devlet üzerinden alınacak nüfus kayıt örneğinin aslını, Başkanlıkça hazırlanan “Cenaze Defin Yardımı Başvuru Formu”nu,

Sandığa ibraz etmek zorundadır.