Cenaze Defin Yardımı
Cenaze Defin Yardımı

Aile bireylerinin ölümü halinde üyelere, üyenin ölümü halinde aile bireylerine yapılan cenaze defin yardımıdır. 2020 Yılı için Üyenin ölümü halinde 4.740,00 TL. üyenin aile bireylerinin ölümü halinde 715,00 TL. ödenmektedir.

Yardım Yönergesindeki İlgili Madde:

Cenaze Defin Yardımı

Madde 8- Sandık üyelerinin bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile anne ve babasının ölümü halinde üyeye, üyenin ölümü halinde veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine cenaze defin yardımı yapılır. Cenaze defin yardımı, yardım katsayısının, aile bireyinin ölümü halinde 181, üyenin ölümü halinde 1200 yardım göstergesiyle çarpımı sonucu bulunan miktardır.

Üyenin, ölü doğan çocuğu için de cenaze defin yardımı verilir. Ancak ölü doğumun ebe, sağlık ocağı veya diğer sağlık kurumlarınca belgelenmesi şarttır.

Ölen anne veya babanın üyemiz durumunda birden fazla çocuğu varsa bu yardım paylaştırılarak veya muvafakati üzerine birine ödenir.

Cenaze Defin Yardımı talebinde bulunacak üyeler;

1- Üyenin eşinin veya onsekiz (18) yaşından büyük çocuğunun vefat etmesi durumunda, aktif sigortalı olarak çalışıp çalışmadıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık veya gelir alıp almadıkları, Cenaze Defin Yardımı Talep Formu üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince belirtilerek onaylanan formun aslını,

2- Nüfus müdürlüğü, sağlık ocakları veya diğer sağlık kuruluşlarından alacakları ölüm tutanağının aslını veya  üyenin ölen aile bireyinin de görüleceği ve ölüm kaydının işlendiği nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslını,

Sandığa ibraz etmek zorundadır.