Kurul Üyeleri ile Sandık Personeline Yapılan İş Kazası Yardımı


Kurul Üyeleri ile Sandık Personeline Yapılan İş Kazası Yardımı

 

Sandık organlarında görev yapan üyeler ile Sandık personelinin, Sandık işleri ile ilgili görevleri esnasında meydana gelecek kaza sonucu çalışamayacak derecede malul kalmaları halinde kendilerine, vefat etmeleri halinde veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine, yardım katsayısının gösterge rakamı ile çarpımı sonucu oluşan miktar üzerinden iş kazası yardımı yapılır.